Áit Eile – ein and’rer Ort
Irlandkalender 2012

Titel   Januar   Februar   März   April   Mai   Juni   Juli   August   September   Oktober   November   Dezember    
An der N59 bei Kylemore Abbey, © 2008 Juergen Kullmann
Great Expectations

Große Erwartungen |  © 2009 Jürgen Kullmann